پشتیبانی

اعظم عکد کارجو 889073

متولد 1375

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/03/20

تماس کارجو

سوابق کاری

در منزل : قالی باف دستی - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

کارگر بسته بند با دست - هر نوع کالا - حقوق درخواستی قانون کار
بافنده فرش دستی - حقوق درخواستی قانون کار
قالی باف دستی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: