پشتیبانی

حسن فکد کارجو 889070

متولد 1361

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/03/19

تماس کارجو

سوابق کاری

سردخانه ی مواد غذایی : مدیر تاسیسات - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

تکنسین برق - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

پیمان کار پروژه های ساختمانی کلیه ی تجهیزات الکترونیکی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
54897 ترکي
54896 عربی
54895 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: