پشتیبانی

زینت اکد کارجو 889063

متولد 1366

ساکن اصفهان

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/03/19

تماس کارجو

سوابق کاری

حجاب و عقاف سما : پرسنل فروشگاه حجاب - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی علوم تربیتی آموزش ابتدایی

علایق شغلی

آموزگار - حقوق درخواستی قانون کار
مربی مهدکودک - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
54891 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
108560 اینترنت
108559 ورد
108558 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: