پشتیبانی

مرتضی فکد کارجو 889042

متولد 1367

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/03/16

تماس کارجو

سوابق کاری

ناجا : مامورنیروی انتظامی - سابقه کار پنج سال
ناجا : مامورناجا - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

نگهبانی یا مسئول انبار - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان
اداری - حقوق درخواستی 5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: