پشتیبانی

مهدی ککد کارجو 889035

متولد 1371

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/03/11

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی حیابداری

علایق شغلی

نیروی ساده - حقوق درخواستی قانون کار
کارگر ساختمانی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

... ....

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
106440 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: