پشتیبانی

شیرین بکد کارجو 888605

متولد 1367

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

املاک.شرکت.دانشگاه : منشی - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

دیپلم

علایق شغلی

منشی مطب - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
100222 اینترنت
100221 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: