پشتیبانی

داود حکد کارجو 888601

متولد 1365

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

تاسیسات دانشگاه : تاسیسات وبرق - سابقه کار ده سال

مدرک تحصیلی

دیپلم

علایق شغلی

برق و تاسیسات - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
48506 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: