پشتیبانی

علی اکبر حکد کارجو 888599

متولد 1377

ساکن كرمان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

: - سابقه کار 5

مدرک تحصیلی

کاردانی تاسیسات حرارت مرکزی

علایق شغلی

اداری / کارمندی / دفتری/ تاسیسات مرتبط با رشته و مهارت - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
48508 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: