پشتیبانی

امید سکد کارجو 888597

متولد 1361

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/01/18

تماس کارجو

سوابق کاری

پارکو : مدیرمنابع انسانی - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

علایق شغلی

مدیرمنابع انسانی،امورحقوقی وقراردادها،مدیرداخلی - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان
مدیرمنابع انسانی،مدیرآموزش،مدیرحقوقی وقراردادها،مدیرداخلی ومدیراجرایی - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات

آیین نگارشات اداری و آیین نگارشات حقوقی درسنانه های جداگانه برای واحدهای اداری وامورحقوقی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
48501 عربی
48500 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
100208 اینترنت
100207 اکسس
100206 ورد
100205 اکسل
100204 فتوشاپ
100203 تایپ
100202 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: