پشتیبانی

الهام قکد کارجو 888569

متولد 1379

ساکن خراسان شمالی

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/01/15

تماس کارجو

سوابق کاری

ندارد : خیاط - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی عمران

علایق شغلی

مسئول خرید - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
مدیر تبلیغات - حقوق درخواستی قانون کار
طراح لباس - حقوق درخواستی قانون کار
طراح محصولات صنعتی - حقوق درخواستی قانون کار
انتخاب کنید - حقوق درخواستی قانون کار
طراح دکور - حقوق درخواستی قانون کار
مامور خرید - حقوق درخواستی قانون کار
اداری - حقوق درخواستی 1.500 میلیون تومان
مدیر داخلی سالن پذیرایی - حقوق درخواستی قانون کار
خیاط - حقوق درخواستی قانون کار
طراح پوشاک - حقوق درخواستی قانون کار
پیراهن دوز - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

طراح لباس طراحی لباس خیاط

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
48475 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
100055 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: