پشتیبانی

لیلا نکد کارجو 888563

متولد 1365

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1400/01/13

تماس کارجو

سوابق کاری

ندارم : نداشتم - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی معماری

علایق شغلی

مهندس معماری - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر پروژه - حقوق درخواستی قانون کار
آرشیتکت - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناس معماری - حقوق درخواستی قانون کار
مهندس ناظر - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناس نقشه‌برداری - حقوق درخواستی قانون کار
سرپرستی - حقوق درخواستی قانون کار
طراح مدل ساز و ماکت ساز - حقوق درخواستی قانون کار
استاد دانشگاه - حقوق درخواستی قانون کار
استادیار دانشگاه - حقوق درخواستی قانون کار
مدرس دانشگاه - حقوق درخواستی قانون کار
دبیر متوسطه - حقوق درخواستی قانون کار
دبیر مدارس راهنمایی - حقوق درخواستی قانون کار
آموزگار - حقوق درخواستی قانون کار
مدرس آموزشگاه - حقوق درخواستی قانون کار
پژوهشگر - حقوق درخواستی قانون کار
هیئت علمی دانشگاه - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر آموزشگاه حرفه‌ای - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر امور آموزش - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر آموزشگاه حرفه‌ای - حقوق درخواستی قانون کار
رئیس کارگزینی - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر امور اجرایی - حقوق درخواستی قانون کار
مسئول گزینش - حقوق درخواستی قانون کار
مسئول فرهنگی - حقوق درخواستی قانون کار
دکوراسیون - حقوق درخواستی قانون کار
نویسنده - حقوق درخواستی قانون کار
تکنسین نقشه‌برداری - حقوق درخواستی قانون کار
نقشه‌بردار - تکنسین - حقوق درخواستی قانون کار
نقشه کش - حقوق درخواستی قانون کار
معمار (بنا) - حقوق درخواستی قانون کار
طراح معماری - حقوق درخواستی قانون کار
مدیر پروژه - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

پایان نامه ها و مقاله ها در حال نوشتن کتاب و مقاله نیز هستم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
100030 سایر
100029 اینترنت
100028 اتوکد
100027 ورد
100026 اکسل
100025 تایپ
100024 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: