پشتیبانی

سید رسول مکد کارجو 888350

متولد 1371

ساکن اصفهان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/12/04

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت صنایع فلزی : رنگ کار الکترو استاتیک - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کاردانی برق

علایق شغلی

کارگر فنی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: