پشتیبانی

مهیا سکد کارجو 888342

متولد 1375

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/12/04

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

علایق شغلی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47307 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
98171 ورد
98170 اکسل
98169 تایپ
98168 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: