پشتیبانی

فاطمه نکد کارجو 888331

متولد 1363

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/12/03

تماس کارجو

سوابق کاری

امین گستر : مدیر اداری - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

دیپلم

علایق شغلی

مدیر امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار
امور اداری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47300 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
98144 اینترنت
98143 اکسس
98142 ورد
98141 اکسل
98140 فتوشاپ
98139 تایپ
98138 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: