پشتیبانی

رامین حکد کارجو 888312

متولد 1368

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/11/30

تماس کارجو

سوابق کاری

خصوصی : مدرس - سابقه کار پنج سال
شخصی،شرکت پخش : بازابریابی و فروش - سابقه کار چهار سال
صنایع پتوبافی بافیران : مدیر بخش بافندگی و تکمیل - سابقه کار یکسال
گروه بازرگانی صنعتی آماد : امور مالی و نماینده و ماینده شرکت - سابقه کار کمتر از 6 ماه
شرکت نوین آوران : مهندس فروش - سابقه کار کمتر از 6 ماه
شرکت رایان تجهیز : مدیر بازرگانی - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی متالورژی(خوردگی و حفاظت مواد)

علایق شغلی

مهندس متالورژی - حقوق درخواستی توافقی
کارشناس امور اداری - حقوق درخواستی توافقی
اداری-فروش - حقوق درخواستی توافقی
مسئول فروش - حقوق درخواستی توافقی
مدیر امور اجرایی - حقوق درخواستی توافقی
کارشناس امور اداری - حقوق درخواستی توافقی
کارمند دفتری - حقوق درخواستی توافقی
نیروی اداری - حقوق درخواستی توافقی
مسئول بایگانی - حقوق درخواستی توافقی
کارشناس روابط عمومی - حقوق درخواستی توافقی
کارشناس فروش - حقوق درخواستی توافقی
مسئول شیفت - حقوق درخواستی توافقی
مدیر اجرائی - حقوق درخواستی توافقی
مدیر امور آموزش - حقوق درخواستی توافقی
معاون مدیر عامل - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات

جزوه مبانی مهندسی خوردگی در حال تکمیل کتاب مبانی مهندسی خوردگی در حال تکمیل

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47274 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
98065 اینترنت
98064 ورد
98063 اکسل
98062 تایپ
98061 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: