پشتیبانی

محمد ککد کارجو 888311

متولد 1361

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/11/30

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت مهندسی یاس ارغوانی(به پرداخت‌ملت) : کارشناس فنی - سابقه کار هفت سال
شرکت دشت کلوت : مدیر - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت جهانگردی

علایق شغلی

کارشناس روابط عمومی - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان
اداری-فروش - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
مسئول انبار - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

مدیریت فروش و بازاریابی بازاریابی و جذب مشتری

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47299 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
98137 اکسل
98136 تایپ
98135 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: