پشتیبانی

نفیسه سادات مکد کارجو 888251

متولد 1375

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/11/22

تماس کارجو

سوابق کاری

علامه طباطبایی ره : دانشجو - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی اقتصاد

علایق شغلی

کارشناس اقتصاد - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان
مدیر اجرائی - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات

امکان سنجی طرح اقتصادی دستیار تحقیق

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47215 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
97800 اینترنت
97799 ورد
97798 اکسل
97797 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: