پشتیبانی

فاطمه شکد کارجو 888229

متولد 1377

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/11/19

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

علایق شغلی

مترجم زبان انگلیسی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47207 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
97738 ورد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: