پشتیبانی

ناهید مکد کارجو 888034

متولد 1372

ساکن كرمانشاه

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/10/22

تماس کارجو

سوابق کاری

کرمانشاه : معلم خصوصی ریاضی - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد عمران سازه

علایق شغلی

مهندس عمران - حقوق درخواستی توافقی
نیروی اداری - حقوق درخواستی توافقی
دبیر خصوصی - حقوق درخواستی توافقی

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47059 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
96974 سایر
96973 اینترنت
96972 ورد
96971 اکسل
96970 تایپ
96969 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: