پشتیبانی

علی رضا اکد کارجو 888029

متولد 1349

ساکن بوشهر

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/10/22

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی حقوق

علایق شغلی

دستیار حقوقی - حقوق درخواستی قانون کار
نماینده حقوقی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

کارشناسی کارشناس بیمه ملت دارای مدرک خسارت عرض یابی خودرو کارشناس کارشناس حقوق کارشناس تصادفات کارشناس خسارت عرض یاب خودرو

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
96959 تایپ
96958 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: