پشتیبانی

حسین مکد کارجو 888018

متولد 1376

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/10/21

تماس کارجو

سوابق کاری

هیدرو صنعت شریف : تکنسین فنی - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک

علایق شغلی

مهندس مکانیک - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان
مدیر کنترل کیفیت - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان
مسئول فنی - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات

تکنسین فنی در دو شرکت معتبر دوران دانشجویی و خدمت مقدس سربازی مشغول ب کار بودم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47052 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
96923 سایر
96922 ورد
96921 اکسل
96920 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: