پشتیبانی

نرگس نکد کارجو 888015

متولد 1374

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/10/20

تماس کارجو

سوابق کاری

فرهنگستان زبان و ادب فارسی : کارآموز - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم تربیتی

علایق شغلی

کارآموز - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناس نیروی انسانی - حقوق درخواستی قانون کار
کارمند دفتری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47051 عربی
47050 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
96916 اینترنت
96915 ورد
96914 اکسل
96913 تایپ
96912 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: