پشتیبانی

ابوالفضل خکد کارجو 888005

متولد 1357

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/10/17

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

متوسطه

علایق شغلی

نیروی ساده - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: