پشتیبانی

مریم ککد کارجو 887996

متولد 1367

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/10/16

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه

علایق شغلی

مسئول کنترل کیفیت - حقوق درخواستی قانون کار
مهندس کشاورزی - حقوق درخواستی قانون کار
کارشناس شیمی - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

روش میکرو استخراج مایع مایع پخشی یون نیکل پایان نامه ارشد

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47036 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
96811 اینترنت
96810 ورد
96809 اکسل
96808 تایپ
96807 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: