پشتیبانی

سمیه یکد کارجو 887969

متولد 1370

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/10/14

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

علوم و مهندسی محیط زیست - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

پایان نامه : بررسی ارتباط بین تعداد ذرات دستگاه هایlow_cost و غلظت ذرات معلق در هوای شهر تهران یک مقاله نیز در رابطه با ارتباط بین تعداد ذرات و غلظت ذرات معلق در شهر تهران ساب میت شده

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
47029 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
96765 شبکه
96764 اینترنت
96763 ورد
96762 اکسل
96761 تایپ
96760 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: