پشتیبانی

زهره حکد کارجو 887310

متولد 1366

ساکن خراسان رضوی

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/07/21

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرسه غیر انتفاعی : آموزگار ایتدایی - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

دبیر مدارس راهنمایی - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: