پشتیبانی

شهرو نکد کارجو 887305

متولد 1363

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/07/20

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کاردانی گرافیک

علایق شغلی

مدیر امور اداری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

امور اداری و اجرایی مسلط به امور داخلی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
93123 سایر

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: