پشتیبانی

مصطفی دکد کارجو 887304

متولد 1370

ساکن كرمان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/07/20

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی الهیات

علایق شغلی

مسئول حراست - حقوق درخواستی قانون کار
مسئول حراست - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

هیچ هیچ

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
93122 اینترنت
93121 ورد
93120 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: