پشتیبانی

نرگس جکد کارجو 887291

متولد 1366

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/07/19

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت رامامهرآریا : کارمند بخش اداری - سابقه کار ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی آمار

علایق شغلی

کارشناس فروش - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
کارمند دفتری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
45472 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
93025 اینترنت
93024 ورد
93023 اکسل
93022 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: