پشتیبانی

عبدالحمید جکد کارجو 887288

متولد 1363

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/07/19

تماس کارجو

سوابق کاری

مجتمع آموزشی دانیال : مدیر مسول - سابقه کار ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم اجتماعی مردم شناسی

علایق شغلی

نیروی اداری - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان
مدیر امور اداری - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
45469 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
93015 اینترنت
93014 ورد
93013 اکسل
93012 تایپ
93011 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: