پشتیبانی

زهرا فکد کارجو 887230

متولد 1380

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/07/12

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

دیپلم

علایق شغلی

مونتاژکار ساده - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
45428 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
92795 ورد
92794 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: