پشتیبانی

نیر ککد کارجو 886752

متولد 1361

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/05/11

تماس کارجو

سوابق کاری

بیمارستان مرکز قلب تهران -بیمارستان فارابی : منشی - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

کاردانی مدارک پزشکی

علایق شغلی

متصدی پذیرش - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان
مسئول بایگانی - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: