پشتیبانی

جواد سکد کارجو 886747

متولد 1351

ساکن كرمانشاه

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/05/11

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی آزاد

علایق شغلی

کارشناس عمران - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
42986 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
88684 ورد
88683 اکسل
88682 تایپ
88681 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: