پشتیبانی

مهسا فکد کارجو 886746

متولد 1379

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/05/11

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

دیپلم کارشناسی مدیریت بازرگانی

علایق شغلی

نیروی اداری - حقوق درخواستی قانون کار
کارمند دفتری - حقوق درخواستی قانون کار
کار اداری - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: