پشتیبانی

هدیه ککد کارجو 886744

متولد 1370

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/05/11

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد برق

علایق شغلی

مدیر اداری و مالی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
88668 اینترنت
88667 ورد
88666 اکسل
88665 تایپ
88664 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: