پشتیبانی

میلاد قکد کارجو 886737

متولد 1372

ساکن خوزستان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/05/09

تماس کارجو

سوابق کاری

منطقه یکم دریایی : نظامی در نیرو دریایی ارتش ۵سال - سابقه کار پنج سال

مدرک تحصیلی

دیپلم

علایق شغلی

تعمیر و نگهداری - حقوق درخواستی قانون کار
انتظامات - حقوق درخواستی قانون کار
آتش نشان - حقوق درخواستی قانون کار
انباردار و نگهبان - حقوق درخواستی قانون کار
متصدی پذیرش - حقوق درخواستی قانون کار
عکاس و فیلمبردار - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
42980 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
88597 اینترنت
88596 ورد
88595 تایپ
88594 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: