پشتیبانی

شبنم صکد کارجو 885797

متولد 1371

ساکن تهران

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/02/28

تماس کارجو

سوابق کاری

بهنودًكشت : كارشناس ارشد فروش و مدیریت بند الف - سابقه کار هفت سال

مدرک تحصیلی

کاردانی امورمالي

علایق شغلی

نیروی اداری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: