پشتیبانی

زهرا سکد کارجو 885785

متولد 1363

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1399/02/27

تماس کارجو

سوابق کاری

آب وتاب : مسول حفاظت پارک بانوان - سابقه کار سه سال

مدرک تحصیلی

دیپلم

علایق شغلی

نیروی ساده و فنی - حقوق درخواستی قانون کار
نیروی ساده - حقوق درخواستی قانون کار
نیروی ساده - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

مسول حفاظتی زنان پارک آبی قم سه سال در پارک آبی کار میکنم به خاطر ساتعات کار و در امد کم نسبت به کارکرد در بازه زمانی سانس های پارک احتیاج به یک شغل با پیشرفت بهتر هستم نیروی ساده سه سال در پارک آبی کار میکنم به خاطر ساتعات کار و در امد کم نسبت به کارکرد در بازه زمانی سانس های پارک احتیاج به یک شغل با پیشرفت بهتر هستم

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
41076 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
82301 سایر
82300 اینترنت
82299 تایپ
82298 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: