پشتیبانی

احمد هکد کارجو 884977

متولد 1364

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/11/23

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت زاگرس کارتن پرشین : مدیر فنی - سابقه کار دو سال
شرکت پویش تهویه : تکنسین فنی - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

مهندس تاسیسات مکانیکی - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان
کارشناس تاسیسات و نگهداری - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: