پشتیبانی

سید مهدی مکد کارجو 884976

متولد 1369

ساکن تهران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/11/23

تماس کارجو

سوابق کاری

پارس پرند دیبا : اپراتو - سابقه کار چهار سال

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

مسئول امور اداری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: