پشتیبانی

مهرداد شکد کارجو 884966

متولد 1364

ساکن لرستان

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/11/22

تماس کارجو

سوابق کاری

کارخانجات نساجی بروجرد : رئیس بودجه و گزارشات مدیریت - سابقه کار نه سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی حسابداری

علایق شغلی

کارشناس ارشد حسابداری،رئیس حسابداری،سرپرست حسابداری - حقوق درخواستی بیشتر از 5 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: