پشتیبانی

زهرا عکد کارجو 884701

متولد 1374

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/10/28

تماس کارجو

سوابق کاری

بیمارستان بهشتی : اتاق عمل قلب و جنرال و اورژانس - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی اتاق عمل

علایق شغلی

بخش بهداشت و. درمان - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات


تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
40256 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
79007 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: