پشتیبانی

سحر بکد کارجو 883461

متولد 1376

ساکن گیلان

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/20

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی مدیریت اموربانکی

علایق شغلی

اموراداری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
بانک وموسسات مالی وشرکتهای معتبروانواع اموراداری - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

کارکامپیوتری مهارت در وورد اکسل اکسز پاورپوینت وتایپ وکاربادستگاه فتوکپی رنگیوسیاه وسفید

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36536 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
73595 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: