پشتیبانی

فاطمه فکد کارجو 883455

متولد 1374

ساکن قم

جنسیت زن

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/19

تماس کارجو

سوابق کاری

ندارم : ندارم - سابقه کار کمتر از 6 ماه

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد کارشناسی مدیریت بازرگانی

علایق شغلی

پرسنل بازاریابی،پرسنل شرکت بازرگانی - حقوق درخواستی 2 میلیون تومان

تالیفات

فعال انجمن های علمی و دانشجویی عضو انجمن علمی گروه بازرگانی در دوران کارشناسی - و فعالیت در زمینه های مختلف در انجمن های دانشجویی

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36534 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
74786 تایپ
74785 اینترنت
73588 آفیس

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: