پشتیبانی

مجتبی طکد کارجو 883454

متولد 1372

ساکن مازندران

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/19

تماس کارجو

سوابق کاری

سم فروشی خوشه : کارشناس باغبانی - سابقه کار دو سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه

علایق شغلی

کارشناس باغبانی - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

پیوند گردو تولید گردوی پیوندی در بازه زمانی کوتاه

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط


کامپیوتر

  میزان تسلط
73587 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: