پشتیبانی

کیوان تکد کارجو 883450

متولد 1369

ساکن البرز

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/18

تماس کارجو

سوابق کاری

ماشین سازی پیشرو : اپراتور cnc برشکار - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

کارشناسی

علایق شغلی

مهندس ساختمان - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

انجام محاسبات پروژه فولاد در دوره دانشگاهی هم به روشLRFDو هم به روش تنش مجاز دراصل مقایسه دو روش LRFD و تنش مجاز میباشد

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36532 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
73592 اتوکد

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
12
rtl
 Item 1 to 50 of 69
Page:of 2 تعداد رکورد:
5681مهارت کار تیمی با افراد متفاوت واقشار متفاوت جامعه مثل کارگر
5680مهارت نوشتاری جهت تهیه گزارش
5679داشتن مهارت در ریاضی، کامپیوتر، فیزیک
5678داشتن مطالعات فنی و امکان سنجی انجام پروژه
5677داشتن اطلاعات کامل از قوانین مربوطه پروژه و ساختمان سازی
5676توانایی شرح درست و واضح ایده ها وطرح ها
5675توانایی تهیه نقشه با کمک نرم افزاهای کامپیوتری
5674توانایی تحلیل داده های زیاد
5673توانایی برطرف ساختن مشکلات مربوط به طراحی مساله
5672توانایی انجام محاسبات پیچیده لازم جهت طراحی کارآمد
5671توانایی انجام پروژه ها در چارچوب بودجه و زمان تعیین شده
5670توانایی ارزیابی دوام پذیری و اثرات زیست محیطی پروژه
5669Staad Pro
5668Solidworks
5667SAP
5666Revit
5665Plaxis Professional
5664Matlab
5663ETABS
5662CSiBridge
5661Catia
5660Auto Cad
5659Ansys
5658مهارت کار تیمی با افراد متفاوت واقشار متفاوت جامعه مثل کارگر
5657مهارت نوشتاری جهت تهیه گزارش
5656داشتن مهارت در ریاضی، کامپیوتر، فیزیک
5655داشتن مطالعات فنی و امکان سنجی انجام پروژه
5654داشتن اطلاعات کامل از قوانین مربوطه پروژه و ساختمان سازی
5653توانایی شرح درست و واضح ایده ها وطرح ها
5652توانایی تهیه نقشه با کمک نرم افزاهای کامپیوتری
5651توانایی تحلیل داده های زیاد
5650توانایی برطرف ساختن مشکلات مربوط به طراحی مساله
5649توانایی انجام محاسبات پیچیده لازم جهت طراحی کارآمد
5648توانایی انجام پروژه ها در چارچوب بودجه و زمان تعیین شده
5647توانایی ارزیابی دوام پذیری و اثرات زیست محیطی پروژه
5646Staad Pro
5645Solidworks
5644SAP
5643Revit
5642Plaxis Professional
5641Matlab
5640ETABS
5639CSiBridge
5638Catia
5637Auto Cad
5636Ansys
5635مهارت کار تیمی با افراد متفاوت واقشار متفاوت جامعه مثل کارگر
5634مهارت نوشتاری جهت تهیه گزارش
5633داشتن مهارت در ریاضی، کامپیوتر، فیزیک
5632داشتن مطالعات فنی و امکان سنجی انجام پروژه