پشتیبانی

احسان كکد کارجو 883442

متولد 1371

ساکن خراسان رضوی

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/17

تماس کارجو

سوابق کاری

مدرک تحصیلی

کارشناسی مهندسي صنايع

علایق شغلی

اداري - حقوق درخواستی 2.5 میلیون تومان

تالیفات

سابقه دارای مدرك 5 اس و مدتی به صورت كارآموز در كنترل كیفیت كارخونه كاشی بوده ام

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36529 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
72576 تایپ

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: