پشتیبانی

محمد مهدی اکد کارجو 883419

متولد 1373

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/15

تماس کارجو

سوابق کاری

قم : کافی شاپ ساختمان پیو - سابقه کار یکسال

مدرک تحصیلی

دیپلم کامپیوتر

علایق شغلی

کارگر - حقوق درخواستی قانون کار
کارخونه - حقوق درخواستی قانون کار

تالیفات

ن دیپلم کامپیوتر 25سالمه پایان خدمت

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36515 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
72528 اکسل
72527 فتوشاپ
72526 ورد
72525 ویندوز

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: