پشتیبانی

صادق فکد کارجو 883413

متولد 1370

ساکن قزوین

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/14

تماس کارجو

سوابق کاری

قزوين : نكهدارى از سالمند - سابقه کار 6 ماه

مدرک تحصیلی

علایق شغلی

نكهدارى سالمند - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان
نكهدارى از سالمند - حقوق درخواستی 3 میلیون تومان

تالیفات

رومان 1ساعت

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36508 ترکي


کامپیوتر

  میزان تسلط
72505 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: