پشتیبانی

محسن بکد کارجو 883335

متولد 1360

ساکن قم

جنسیت مرد

وضعیت تاهل

تاریخ ثبت رزومه: 1398/06/08

تماس کارجو

سوابق کاری

شرکت آریان کیمیا تک : آزمایشگاه-مدیرتولید - سابقه کار بیشتر از ده سال

مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

علایق شغلی

مدیر تولید - حقوق درخواستی 4 میلیون تومان

تالیفات

دوره 5s-gmp دوره های برگزار شده در شرکت

تخصص هازبان های خارجی

  میزان تسلط
36461 انگلیسی


کامپیوتر

  میزان تسلط
72356 اکسل

مهارت ها

 عنوانمیزان تسلط
Data pager
Data pager
1
rtl
 Item 0 to 0 of 0
Page:of 1 تعداد رکورد: